کاسه چرخ کامیونت فوتون

توزیع کننده کاسه چرخ کامیونت فوتون

یکی از لوازمی که برای حرکت خودرو لازم می باشد کاسه چرخ خودرو می باشد. کاسه چرخ بر روی محور قرار دارد و بر روی آن چرخ سوار می شود. کاسه چرخ کامیونت فوتون نیز از

بیشتر بخوانید

قیمت کاسه چرخ کامیونت فوتون

کاسه چرخ از جمله اجزای اصلی خودرو برای حرکت می باشد. این وسیله واسطه بین چرخ و محور می باشد و ترمز ها در درون کاسه نصب می گردد. کاسه چرخ کامیونت فوتون از جنس چد

بیشتر بخوانید