توزیع کننده کاسه چرخ کامیونت

توزیع کننده کاسه چرخ کامیونت فوتون

یکی از لوازمی که برای حرکت خودرو لازم می باشد کاسه چرخ خودرو می باشد. کاسه چرخ بر روی محور قرار دارد و بر روی آن چرخ سوار می شود. کاسه چرخ کامیونت فوتون نیز از

بیشتر بخوانید