تولیدی کاسه چرخ fh

شرکت تولیدی کاسه چرخFH

کاسه چرخ نوعی قطعه است که روی چرخ متصل است و بسته به سیستم موتوری که روی خودرو متصل است این قطعه به آن وصل می شود. این قطعه از قسمت های مختلف سیستم موتور محافظت

بیشتر بخوانید