شرکت تولیدی کاسه چرخ

شرکت تولیدی کاسه چرخFH

 در سال های اخیر تولید کاسه چرخ FH در ایران رشد قابل ملاحظه ای داشته است؛ اما وجود تحریم ها باعث شده تا تنها صادرات به کشور های خاورمیانه و آسیایی انجام شو

بیشتر بخوانید