صادرات کلی کاسه چرخ

صادرات کلی کاسه چرخ ماشین استاندارد

یکی از قطعاتی که هر خودرو برای فعالیت به آن نیاز مبرم دارد کاسه چرخ می باشد، این کاسه چرخ ها در میان تعمیرکاران و خودرو سازان با نام کاسه نمد هم شناخته می شوند.

بیشتر بخوانید