صادر کننده کاسه چرخ

صادر کننده کاسه چرخ ماشین چدن

همان گونه که اطلاع دارید، کاسه چرخ ها نقش سنگینی در برقراری ترمز ماشین ایفا می نمایند که بکارگیری نمونه های چدنی می تواند کاربرد بالایی داشته باشد. این مجموعه ب

بیشتر بخوانید