عرضه کاسه چرخ تریلی

قیمت روز کاسه چرخ کامیون نیمه سنگین

چرخ کامیون نیمه سنگین یکی از بخش های اصلی این خودرو می باشد که در حرکت کردن آن تاثیر به سزایی می گذارد که اصلی ترین قطعه این چرخ کاسه چرخ می باشد. قیمت روز کاسه

بیشتر بخوانید

مراکز عرضه کاسه چرخ تریلی ترابوزا

کاسه چرخ وظیفه مهمی در حفاظت از ترمز دارد که آن را تبدیل به یکی از مهم ترین قطعات خودرو نموده است. این قطعه استوانه ای کل بر روی محور اصلی خودرو قرار می گیرد. م

بیشتر بخوانید