فروشنده معتبر کاسه چرخ

مرکز تولید کاسه چرخ کامیونت 10 تن

یکی از قطعات بسیار مهم در کامیونت ۱۰ تن کاسه چرخ می باشد این محصول در قسمت چرخ های عقب و بر روی محور چرخ قرار می گیرد و نقش مهمی در عملکرد سیستم ترمز کامیونت ای

بیشتر بخوانید