فروشگاه بزرگ کاسه چرخFH

فروشگاه بزرگ کاسه چرخFH مرغوب

کاسه چرخ قطعه ای است که بیشتر در خودرو های سنگین همچون تریلی ها به کار برده می شود. کاربرد این قطعه در هنگام ترمز گرفتن در تریلی پدیدار می شود.در هنگام ترمز لنت

بیشتر بخوانید