فروش کاسه چرخ خودرو سنگین

شرکت جدیدترین کاسه چرخ انواع خودروسنگین

کاسه چرخ قطعه ای است که بیشتر در خودرو های سنگین همچون تریلی ها به کار برده می شود.کاربرد این قطعه در هنگام ترمز گرفتن در تریلی پدیدار می شود. در هنگام ترمز لنت

بیشتر بخوانید