مراکز عرضه کاسه چرخ

مراکز عرضه کاسه چرخ خودرو اصفهان

کاسه چرخ خودرو اصفهان از جمله قطعات یدکی مرغوب و پر استفاده می باشد که طبق استاندارد های لازم و از بهترین متریال ها ساخته شده است؛ به همین دلیل برای اکثر خودرو

بیشتر بخوانید

مراکز عرضه کاسه چرخ تریلی ترابوزا

کاسه چرخ وظیفه مهمی در حفاظت از ترمز دارد که آن را تبدیل به یکی از مهم ترین قطعات خودرو نموده است. این قطعه استوانه ای کل بر روی محور اصلی خودرو قرار می گیرد. م

بیشتر بخوانید