نرخ کاسه چرخ تریلی

توزیع کاسه چرخ تریلی کالابرس

کاسه چرخ ها، به محصولی خاص و مهم در هر خودرویی گفته می شود که بر روی ترمز های کاسه ای قرار می گیرد. این محصول کاربردی به شدت مهم دارد. کاسه چرخ تریلی کالابرس، ی

بیشتر بخوانید