کاسه چرخ مایلر

قیمت کاسه چرخ کامیونت مایلر

همان طوری که مستحضرید، کاسه چرخ، یکی از اجزای حیاتی در هر خودرویی می باشد. این موضوع در مورد ماشین های سنگین چون وزن بیشتری داشته و تناژ بالایی را با خود حمل و

بیشتر بخوانید